“A crisis is a terrible thing to waste”

2020. Nou, het is een ‘bewogen’ jaar geweest. Dat gezegd hebbende, dit is geen artikel over werken op afstand, ‘het nieuwe normaal’ of andere onderwerpen die we elders uitgebreid hebben besproken. Het gaat over mensen; jouw mensen. Concreet gaat het over wat hen beweegt – en waarom training over meer kan gaan dan alleen vaardigheden…

De stippen met elkaar verbinden

Een ding dat wel gezegd moet worden over 2020, is dat het mensen nerveus heeft gemaakt, wat hun beroep ook is (nou ja, tenzij je Amazone’s Jeff Bezos bent). Hoewel het zeker waar is dat meerdere branches zullen worden beïnvloed door een economische neergang, is de toekomst niet universeel somber – maar dat is niet altijd iets waar werknemers zich van bewust zijn. Onzekerheid over hun baanbehoud heeft een enorme impact op een aantal factoren – stress, mentale en fysieke gezondheid, sociale interacties, die allemaal van invloed zijn op de productiviteit.

Kun je een getal op geluk zetten?

Productiviteit gaat over meer dan het eindresultaat. Het gaat over medewerkers die gewaardeerd worden als individu. Alleen dan kunnen ze bijdragen aan het geheel van de onderneming. In een recente studie (Krekel, Ward & De Neve, 2019) werden de bevindingen van een reeks individuele Gallupstudies verzameld, die het verband tussen welzijn en productiviteit bestrijken.

De reikwijdte was enorm – bijna 2 miljoen werknemers in meer dan 80.000 business units, van 230 onafhankelijke organisaties in 49 branches verspreid over 73 landen. Dus, groot.

Voor het doel van het onderzoek correleerden de auteurs het welzijn van de werknemers (hier gedefinieerd als tevredenheid over het bedrijf als plaats om te werken) met de prestaties van de onderneming. Zij hebben zich gericht op 4 belangrijke maatstaven om de prestaties te definiëren: klantentrouw, productiviteit van de werknemers, winstgevendheid van de business unit en personeelsverloop.

Hun bevindingen waren duidelijk. Tevreden medewerkers resulteerden in een aanzienlijk lager personeelsverloop en een meetbaar hogere winstgevendheid, productiviteit van de medewerkers en klantentrouw, waarbij dit laatste het meest werd beïnvloed.

Waarom dit (uiteraard) van belang is

Dus, medewerkers die zich gewaardeerd voelen en gelukkig zijn op de werkvloer, is een overwinning over de hele linie, met een radicaal effect op alle niveaus van de activiteiten van een bedrijf. En het is niet alleen een korte termijn rendement. Studies tussen werknemerstevredenheid en langetermijn- rendementen op de beurs (Edmans, 2011; Edmans 2012), keken naar een lijst van de ‘100 Best Companies to Work for in Amerika’ en ontdekten dat deze bedrijven in de periode 1984 tot 2011 tussen 2,3% en 3,8% boven het sectorgemiddelde uitkwamen.

Dus, hoe maak je mensen gelukkig?

Deze vraag is een iets lastiger. Als we ‘geluk’ in deze context definiëren als een tevreden gevoel op het werk, dan zijn er tal van manieren om dit te bereiken. Het ‘gewaardeerd worden’ kan neerkomen op salaris of specifieke werkomstandigheden, maar het kan ook op andere manieren worden bereikt. Daar komen we terug op onze huidige situatie en de onzekerheid en de onrust die we allemaal voelen met betrekking tot ons werk.

Een manier om het gevoel van onveiligheid weg te nemen? Training. Niet alleen leidt training tot meer tevredenheid omdat we ons beter in staat voelen om nieuwe vaardigheden toe te passen op specifieke taken, maar het feit alleen al dat we getraind worden heeft meerdere voordelen.

Meer dan alleen vaardigheden

Het meest voor de hand liggende is dat we weten dat we niet ontslagen worden. Logischerwijs weten we dat als onze werkgever ons inschrijft voor trainingsprogramma’s (die kosten hebben, zowel in tijd weg van het werk als in de kosten van het programma zelf) ze zeer, zeer waarschijnlijk niet zullen overwegen om ons te laten gaan – het zou gewoon financieel niet logisch zijn.

Daarnaast is de training voor ons een kans om in contact te komen met onze collega’s – vooral belangrijk als we vanuit huis of buiten een kantooromgeving werken.

We kunnen met elkaar omgaan, met elkaar concurreren – vooral als de trainingsoplossing is gegamificeerd – en ze sociaal in contact laten komen met anderen. Dit alles om onze geestelijke gezondheid te verbeteren (we zijn immers sociale dieren).

Wanneer training wordt aangeboden in stimulerende scenario’s, worden we nog gemotiveerder – en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden geeft ons meer vertrouwen in onze capaciteiten, zodat we kunnen excelleren op de werkvloer.

CONCLUSIE

Het komt zelden voor dat een zakelijke beslissing zo duidelijk win-win is. Door medewerkers te betrekken bij trainingsscenario’s geven we ze niet alleen de vaardigheden om hun werk beter te kunnen doen, we spreken ze ook op een emotioneel niveau aan en inspireren ze om volledig deel te nemen aan het succes van een bedrijf.

En als het specifieke bedrijf wordt beïnvloed door een economische terugval? Denk hier eens over na. Ranjay Gulati, die in de Harvard Business Review schrijft, vergeleek ‘preventieve’ bedrijven die tijdens een recessie de kosten (inclusief training) hebben verlaagd met ‘progressieve’ bedrijven die zich richtten op operationele efficiëntie in plaats van op het schrappen van banen. Deze laatste groep – degenen die hun mensen waardeerden en lieten groeien – deed het twee keer zo goed aan het einde van de recessie, waardoor ze in een veel sterkere positie kwamen te verkeren voor groei op lange termijn.

Bronvermelding: •Krekel, C, G Ward and J-E De Neve (2019), “Employee wellbeing, productivity and firm performance”, CEP Discussion Paper 1605. •Edmans, A (2011), “Does the stock market fully value intangibles? Employee satisfaction and equity prices”, Journal of Financial Economics 101: 621-640. •Edmans, A (2012), “The link between job satisfaction and firm value with implications for corporate social responsibility”, Academy of Management Perspectives 26(4): 1-19. •Harvard Business Review