7 Redenen waarom verkopers de techniek van Prompt Engineering onder de knie moeten krijgen

Sinds de release van ChatGPT in december 2022 heeft de wereld een nieuw concept omarmd: Prompt Engineering. Nu AI veel van de taken op zich begint te nemen die traditioneel door mensen worden uitgevoerd, staan we voor de keuze: aan de zijlijn blijven staan van de AI-revolutie of aan boord springen en gelijke tred houden met de ontwikkeling. De eerste stap is leren omgaan met AI, wat de productiviteit met wel 50% kan verhogen.

In het tijdperk van kunstmatige intelligentie (AI) realiseren organisaties zich de cruciale rol die prompt engineering speelt bij het benutten van de kracht van AI-systemen. Bij prompt engineering, een fundamenteel aspect van AI-implementatie, gaat het om het maken van effectieve instructies of prompts om AI-modellen, zoals ChatGPT, te begeleiden bij het genereren van nauwkeurige en relevante output. Dit artikel onderzoekt zeven belangrijke redenen waarom prompt engineering essentieel is voor salesprofessionals en hoe het het volledige potentieel van AI kan benutten voor zakelijk succes.

Waarom is Prompt Engineering cruciaal?

Onderzoek toont aan dat de capaciteit van ChatGPT om menselijke tekstinvoer te begrijpen en erop te reageren aanzienlijke financiële voordelen kan opleveren, zoals kostenbesparingen, verhoogde productiviteit en verbeterde kwaliteit van de resultaten. Bijvoorbeeld:

Een onderzoek aan de Harvard Business School beoordeelde de invloed van ChatGPT-4 op professionele taken, waaruit bleek dat consultants die ChatGPT gebruikten hun collega’s overtroffen, ruim 12% meer taken voltooiden, taken 25% sneller afrondden en resultaten produceerden van 40% hogere kwaliteit1.

Een ander onderzoek van MIT benadrukte opmerkelijke productiviteitsverbeteringen, zoals een productiviteitsstijging van 59% bij het opstellen van zakelijke documenten, wat de onmiskenbare kracht van AI bij het genereren van content aantoont2.

De rol van ChatGPT in verkoop

Nu verkoop steeds meer een adviserend karakter krijgt, met elementen van onderzoek en analyse, kan ChatGPT fungeren als een onschatbare assistent voor verkoopprofessionals. Zoals beschreven in het Mercuri International rapport “AI-Powered Sales,” helpt het bij het personaliseren van de prospectie, het opstellen en beantwoorden van e-mails, het onderzoeken van de branches en uitdagingen van klanten, het voorbereiden van verkoopscripts en het maken van overtuigende verkooppresentaties. Bovendien vergroot de kennis van ChatGPT in meerdere talen het nut voor wereldwijde verkoopinitiatieven.

Door effectieve prompts te ontwikkelen, kunnen verkoopprofessionals hun productiviteit verhogen en een concurrentievoordeel behouden in het snel evoluerende digitale landschap.

Hier zijn zeven manieren waarop verkoopprofessionals prompt-engineering kunnen inzetten en ChatGPT kunnen integreren in hun verkoopprocessen:

 1. Je ideale klantprofiel (IKP) definiëren
  Het opstellen van een effectief IKP is cruciaal om geschikte klanten te vinden en middelen te optimaliseren. Een IKP identificeert het soort bedrijven dat het meest open staat voor uw producten of diensten, waardoor de inspanningen worden gericht op de meest waardevolle en veelbelovende prospects. Deze strategie bespaart niet alleen tijd en middelen, maar ondersteunt ook de ontwikkeling van effectievere marketingcampagnes en verkoopstrategieën door berichten af te stemmen op de unieke behoeften en voorkeuren van deze ideale klanten. ChatGPT is een waardevol hulpmiddel bij het beheren van dit proces.
 1. Een overtuigende waardepropositie creëren
  ChatGPT kan helpen bij het formuleren van een overtuigende waardepropositie. Dit statement benadrukt op onderscheidende wijze de unieke voordelen van een product of dienst, waardoor het zich onderscheidt van concurrenten. Het richt zich direct op de specifieke behoeften en uitdagingen van zakelijke klanten en biedt meetbare voordelen en ondersteuning door geloofwaardig bewijs. Dit aspect is van vitaal belang in B2B verkoop, waar besluitvorming complex is en markten zeer concurrerend zijn. Een goed geformuleerde waardepropositie brengt de belangrijkste voordelen effectief onder de aandacht en sluit aan bij de zakelijke doelstellingen van potentiële klanten, wat de betrokkenheid bevordert en het besluitvormingsproces versnelt.
 1. Effectieve prospectie-e-mails opstellen
  E-mail blijft een veelgebruikte methode voor het bereiken, onderhouden en betrekken van besluitvormers binnen de doelgroep. Het biedt verkopers een platform om proposities op maat te presenteren, informatie te verspreiden en relaties op te bouwen. Communicatie via e-mail kent echter een aantal uitdagingen, zoals lage openingspercentages, het gevoel van onpersoonlijkheid, misleiding en de tijdrovende aard van het opstellen van correspondentie. Met behulp van AI en ChatGPT kunnen aanzienlijke verbeteringen worden gerealiseerd in zowel de efficiëntie als de effectiviteit van de e-mailinteracties van een verkoper met klanten.
 1. De aantrekkingskracht van je LinkedIn profiel vergroten
  Een goed LinkedIn profiel is essentieel voor professioneel succes. Het dient als je digitale visitekaartje en maakt een blijvende indruk op potentiële klanten. Een geoptimaliseerd profiel kan je netwerk verbreden, kansen op werk creëren en je geloofwaardigheid vergroten. Velen worstelen echter met het effectief verwoorden van hun professionele verhaal. ChatGPT kan begeleiding bieden bij het maken van een uitstekend LinkedIn profiel, met een overtuigende kop die je expertise samenvat, een beknopte samenvatting van je carrièrepad, gedetailleerde werkervaringen met uitgelichte prestaties en steunbetuigingen.
 1. Onderzoek naar de branche van de klant
  In het huidige geïnformeerde en veeleisende verkoopklimaat zijn oppervlakkige vragen zoals “Vertel me meer over jullie” niet langer voldoende. De klanten van vandaag verwachten dat verkoopprofessionals met kennis van zaken en proactief zijn en een diepgaand inzicht hebben in de branche van de klant, de huidige trends, de bedrijfsmechanismen en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. De inspanning om je te verdiepen in de branche en bedrijfsspecifieke kenmerken van een klant is echter vaak veeleisend en tijdrovend. Het doorspitten van het internet, het ontleden van de website van het bedrijf, het bestuderen van artikelen, persberichten en jaarverslagen of het interviewen van de medewerkers van het bedrijf vergen een aanzienlijke tijdsinvestering, wat de kansen van de verkoper op een zinvol gesprek met potentiële klanten mogelijk beperkt. Hoewel er verschillende AI-tools beschikbaar zijn, onderscheidt ChatGPT zich door verkopers te helpen proactiever, beter geïnformeerd en waardevoller over te komen.
 1. De behoeften van de klant begrijpen
  Hoewel ChatGPT niet alle klantgerelateerde vragen kan oplossen, is het vermogen om relevante vragen te stellen tijdens interacties van essentieel belang voor elke klantgerichte verkoopstrategie. De finesse van het formuleren van vragen die aansluiten bij de behoeften van de klant staat centraal. Deze vragen fungeren als een baken dat je leidt naar de werkelijke behoeften van de klant en zo het op maat maken van een oplossing mogelijk maakt. Ze zijn niet alleen belangrijk om een band op te bouwen, maar ook om te laten zien dat je oprecht geïnteresseerd bent in de uitdagingen en doelen van de klant. ChatGPT is in dit opzicht bijzonder nuttig, omdat het vakkundig kan helpen bij het opstellen van vragen op maat voor verschillende klantprofielen.
 1. Het opstellen van overtuigende voorstellen
  Het opstellen van aantrekkelijke en pakkende voorstellen kan een veeleisende taak zijn die zorgvuldige aandacht voor detail en effectieve communicatie vereist. Het is belangrijk omdat goed geschreven voorstellen een cruciaal hulpmiddel zijn bij het sluiten van deals en het binnenhalen van opdrachten. Ze laten zien dat u de behoeften van de klant begrijpt en hoe uw oplossing daarop inspeelt, waardoor de beslissing van de klant uiteindelijk in uw voordeel wordt beïnvloed. ChatGPT kan helpen bij het schrijven van effectieve voorstellen om prospects om te zetten in betalende klanten en verkoopsuccessen te behalen.

Wat is er nodig om prompt engineering onder de knie te krijgen?

Hoewel prompt engineering een erkende vaardigheid is geworden, blijft het een belangrijke uitdaging. Volgens McKinsey maakt slechts 14% van de professionals in sales en marketing regelmatig gebruik van Generative AI, zoals ChatGPT3. Bovendien heeft de meerderheid van hen nog niet de juiste technieken of vaardigheden geleerd om prompt engineering onder de knie te krijgen.

Om prompt engineering onder de knie te krijgen en daarmee de verkoopproductiviteit te verhogen, zijn er tal van factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Dit omvat het begrijpen hoe AI-modellen zoals ChatGPT zijn gestructureerd, het begrijpen van verschillende prompttechnieken en het leren van verschillende promptframeworks.

Daarom heeft Mercuri International de digitale cursus “AI voor verkoopprofessionals” ontwikkeld. Dus, als u graag dieper wilt ingaan op de technologie achter prompt engineering en hoe het uw productiviteit met wel 50% kan verhogen, bekijk dan hier de informatie over de training en stuur uw aanvraag in.

Sources

1 HBR (2023). Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality 

2 MIT (2023) Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence 

3 https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2023-generative-ais-breakout-year