Sales Excellence Survey

Haal het volledige potentieel van uw organisatie naar boven…

…met de Sales Excellence Survey. Het bereiken van structurele commerciële groei draait om voortdurend leren en verbeteren – het opbouwen van een organisatiebrede structuur waardoor optimale werkmethoden een vanzelfsprekendheid worden. Wij noemen dit ‘Sales Excellence’.

Mercuri International heeft 9 succesfactoren geïdentificeerd die hiervoor de sleutel zijn – die het vermogen van een bedrijf kunnen bepalen om zich snel en succesvol aan te passen aan een veranderend commerciële landschap en om niet alleen vandaag, maar ook morgen voortdurende groei te garanderen.

Onze 10 minuten durende survey, de Sales Excellence Survey, geeft een ‘snapshot’ in hoeverre de sales organisatie is geoptimaliseerd. Wat zijn de sterke punten en waar valt er nog winst te behalen om het verkoopresultaat structureel te verhogen? Dus, klaar om te beginnen?

Man doing the Sales Excellence Assessment

Wat is het potentieel van uw sales organisatie?


Na het invullen krijgt u direct een visuele weergave van de ‘gezondheid’ van uw commerciële organisatie op 9 vlakken